ДГ "Мир"
Детска градина в с. Каменари, Общ. Елена

Материална база

Детската градина е приказен дом за нашите деца. Създадени са условия за пълноценно детство, равен старт на всяко дете, емоционално благополучие и целенасочена предучилищна подготовка за успешна реализация в училище. 

Учебно - възпитателната работа е съобразена с държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка за училище. Осъществява се чрез образователни направления - математика; български език и литература, запознаване със социалния и природен свят; музика. Децата с радост и удоволствие участват в празници и развлечения - Коледа; Баба Марта; Великден; тематични тържества. Основен акцент в работата на детската градина е формирането на екологична култура у подрастващите. 

Материалната база се обновява всяка година, мебелите са изцяло подновени.Децата учат, рисуват и с интерактивна дъска получена от Проект ИКТ.