ДГ "Мир"
Детска градина в с. Каменари, Общ. Елена

Екип

  1. Мариана Донева-директор
  2. Анелия Атанасова- учител
  3. Галя Стоянова-домакин
  4. Ангелина Стоянова-чистач
  5. Елисавета Драгостинова-готвач
  6. Ваня Арабаджиева-медицинска сестра
  7. Любка Зокерова-счетоводител
  8. Мария Симеонова-гл. счетоводител, счетоводител Проект АПСПО